Prodaja bibliobusa

PONOVITEV  – JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO SPECIALNEGA TOVORNEGA VOZILA – BIBLIOBUSA.

V priponki objavljamo vsebino ponovljenega javnega poziva in nekaj fotografij. Zainteresirane kupce vabimo k oddaji ponudb, ki ne smejo biti nižje od 5.500 EUR. Rok za oddajo ponudb je do vključno 11. 7. 2018.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Knjižnica Bena Zupančiča Postojna, Trg padlih borcev 5, 6230 Postojna. Ponudba mora vsebovati dokazilo o plačati varščini v višini 10% ocenjene vrednosti premičnine.

Javno zbiranje ponudb – OBJAVA

Fotografije

Za dodatne informacije ali oglede vozila smo vam seveda na voljo.